Nekas nav jāmaksā iepriekš | Konsultācijas ir par brīvu

Tiem, kuriem ir D numurs, SKATTEKORT katram taksācijas gadam ir jāpasūta no jauna. SKATTEKORT var pasūtīt pats pašrocīgi, vai arī to var pasūtīt jūsu darba devējs.

Kam ir D numurs?

Personas, kuru Norvēģijas personas identifikācijas kods sākas ar cipariem 4, 5, 6, 7.

Kopš 2019. gada Norvēģijas nodokļu shēmā tika ieviesti atvieglojumi ārvalstu darbiniekiem, kuri strādā Norvēģijā noteikta laika darbu.

Kas ir 25% nodokļu karte (Kildeskatt)?

Jūs maksājat 25% nodokli no saņemtajiem ienākumiem. Šajā tarifā ir ieskaitīti 8,2% sociālās apdrošināšanas maksājumi. No 25% nodokļu kartes turētājiem darba devējs ieturēs nodokļus 25% apmērā no darba algas.

10% standarta atvieglojums tiek piešķirts personām, kuras nav pastāvīgie nodokļu maksātāji Norvēģijā vai kuras Norvēģijā dzīvo un strādā PIRMOS DIVUS GADUS.
Piemērojot 10% standarta atvieglojumu, 10% no jūsu saņemtajiem ienākumiem pirms nodokļiem netiks aplikti ar ienākumu nodokli.

SVARĪGI! Par pastāvīgajiem nodokļu maksātājiem tiek uzskatītas personas, kuras Norvēģijā dzīvo vairāk nekā 183 dienas pēdējo 12 mēnešu laikā vai vairāk nekā 270 dienas pēdējo 36 mēnešu laikā. Atsevišķi noteikumi tiek attiecināti uz tiem, kuri strādā uz platformām (norsk sokkel).

Nodokļu klase (vācu valodā Lohnsteuerklasse jeb Steuerklasse) ir svarīga, lai noteiktu ienākumu nodokļa summu, kas tiek ieturēta no darba algas, kā arī lai noteiktu sociālo pabalstu apjomu, kurus nodokļu maksātājs varētu saņemt.

Parasti Vācijas uzņēmumu darbiniekiem nodokļu klase tiek piešķirta atbilstoši dažādām kategorijām. Nodokļu klasi var piešķirt valsts iestādes, ņemot vērā ģimenes stāvokli un citus kritērijus. Dažos gadījumos nodokļu maksātājs var pieprasīt viņam piešķirt konkrētu klasi.

 
Copyright © 2019 Taxbs. Visos teisės saugomos.